Autoři

obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím, kterým je MONOgalerie a kupujícím subjektem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).

prodávající

MONOgalerie

Pode Břehy 310, Staré Město 73801, Česká republika

IČ: 05294096

telefon: +420 770 650059

e-mail: tomas@kocych.cz

bankovní spojení: 2901041343/2010 (Fio banka)

prodejní kancelář

U Krčského nádraží 376/2, Praha 4 - Krč 140 00, Česká republika

otevírací doba: první čtvrtek v měsíci 11-19 hodin, dále po předchozí domluvě

cena a způsob platby

Informace o zboží a ceně uváděně prodávajícím jsou závazné v okamžiku objednání zboží s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou stanoveny včetně DPH, kromě nákladů na doručení a případných bankovních poplatků. DPH na zboží je účtováno v souladu s § 90 Zákona o dani z přidané hodnoty (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) ve zvláštním režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi. Upozorňujeme plátce, že v případě DPH účtované ve zvláštním režimu, nemá plátce DPH nárok na odpočet DPH. Vzhledem k EET přijímáme pouze platby převodem z bankovního účtu na bankovní účet, při osobním předávání zboží vystavujeme fakturu. (Omlouváme se za tuto komplikaci nezpůsobenou naší vinou.)

způsob dodání

Zboží je možné vyzvednout osobně v pražské prodejní kanceláři v úředních hodinách nebo po domluvě. Položky odesíláme po připsání částky na bankovní účet prostřednictvím České pošty nebo PPL dle uvedeného ceníku.

zrušení objednávky ze strany kupujícího a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo svou objednávku zrušit. Zrušení objednávky je bez sankce, pokud objednávka nebyla ještě expedována. V opačném případě, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží. Kupující má podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Odstoupení od smlouvy musí být provedené písemně a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží, včetně čísla peněžního účtu bankovního účtu kupujícího. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním balení a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Je li vracené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit finanční nárok a započíst jej do vracené částky.  Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se objednané zboží nepodařilo na skladě dohledat nebo byla cena u položky chybně stanovena. V případě, že kupující za položku již zaplatil, bude mu daná částka převedena zpět na jeho bankovní účet.

záruka

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se objednané zboží nepodařilo na skladě dohledat nebo byla cena u položky chybně stanovena. V případě, že kupující za položku již zaplatil, bude mu daná částka převedena zpět na jeho bankovní účet. kupujícímu uplatnit finanční nárok a započíst jej do vracené částky.  Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.