Autoři

poradenství a investice

Nabízíme odborné konsultace v oboru umění, kde se specializujeme na uměleckou grafiku. Poradenské služby nabízíme také v oboru malba, sochařství a užité umění. Poskytujeme informace v oblasti originality díla, autorského určení, finančního odhadu, momentální situace na trhu s uměním a zprostředkování prodeje uměleckého díla.

V případě zájmu Vám nabízíme vyhotovení uměleckohistorického posudku k výtvarnému dílu, restaurování uměleckého díla (práce na papíře, malba, plastika), včetně podrobné restaurátorské zprávy.

poradenstvi